small normal large

 

 • Rafał Rypina
 • Radny Rady Miejskiej
  w Kętrzynie
Regulamin
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 stycznia 2012 14:35

Regulamin

1. Definicje

 • Strona Rafała Rypina, zwana dalej Stroną internetową znajdującą się w internecie pod adresem www.rypina.pl
 • Właściciel – Rafał Rypina, Radny Rady Miasta Kętrzyn.
 • Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Strony internetowej, zakres odpowiedzialności Użytkowników oraz inne informacje porządkowe.
 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Prawa i obowiązki

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie praw własności intelektualnej.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony internetowej, dokonywanych w nich zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 • Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające na celu utrudnienie lub uniemożliwienie innym użytkownikom dostępu do Strony internetowej lub doprowadzenia do destabilizacji jej działania.

4. Prawa własności intelektualnej

 • Użytkownicy Strony internetowej uprawnieni są do wykorzystania udostępnianych materiałów wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 • Każde wykorzystanie, cytowanie udostępnionych materiałów na Stronie internetowej może odbyć się tylko za zgodą Właściciela. Ponadto przy cytowanym fragmencie musi znajdować się adnotacja “Cała wypowiedź na www.rypina.pl”

5. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2012.
 • Za komentarze umieszczone pod artykułami Właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponoszą osoby umieszczające komentarze, których dane na wezwanie odpowiednich organów mogą być przekazane.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież