small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2019 roku
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 października 2020 16:35

 

 

W związku z odmową Burmistrza Kętrzyna umieszczenia informacji na stronach BiP i www Miasta Kętrzyn oraz na dzień dzisiejszy brakiem odpowiedzi na moje pismo, poniżej przedstawiam informację o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2019 roku.

 

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która planowana jest w dniu 29 października 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Kętrzyna, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7).

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 06 października do 28 października 2020 roku w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

Mieszkańcy Kętrzyna mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców. (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 6 - 8).

Zgłoszenie do pobrania - wersja PDF - Zgłoszenie

Zgłoszenie do pobrania - wersja DOC edytowalna - Zgłoszenie

 

Z raportem można zapoznać się:

- w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)

- w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, parter, pokój nr 2 , w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie

http://www.bip.miastoketrzyn.pl/10134/1426/Raport_o_stanie_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_za_2019r/

- na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kętrzyn

http://www.miastoketrzyn.pl/2020/06/raport-o-stanie-gminy-miejskiej-ketrzyn-za-2019-rok/

 

 

 

 

 

p>

 

 

 

p>

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież