small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Mój program wyborczy na najbliższą kadencję
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 października 2014 09:26

PROGRAM NA KADENCJĘ 2014-2018

 

Moim głównym hasłem na najbliższą kadencję jest „Przywróćmy dawny blask Kętrzyna”.

Przywrócenie dawnego blasku Kętrzyna nie ma nic wspólnego z  polityką powierzchownego ładu. To idea zapowiadająca renesans naszego miasta, poprzez przywrócenie dawnego blasku jego funkcji, a więc generującego miejsca pracy przemysłu oraz turystyki. Oczywiście te funkcje nie mogą kolidować, dlatego mówiąc o przemyśle mam na myśli przemysł lekki, skoncentrowany w taki sposób, aby nie obniżał walorów estetycznych naszego miasta. Rozwój turystyki wiążemy ze stworzeniem dużego akwenu wodnego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Wizja wymaga determinacji w działaniu, ale korzyści z jej realizacji, będą niewątpliwie wymierne.

Dlatego w najbliższych 4 latach skupię się na 3 obszarach:

 

I. Rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy:

Strefa ekonomiczna - rozszerzenie podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być priorytetem na najbliższe lata naszych władz. Musimy również zaangażować maksymalne środki na rozwój nowopowstałego Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nie ma rozwoju przedsiębiorczości bez młodych ludzi i bez wzrostu liczby mieszkańców. Dlatego będę zabiegał o powstanie specjalnego programu wspierającego budowę mieszkań dla młodych i wynajmowanie ich młodym ludziom w preferencyjnych warunkach. Musimy skupić się na zatrzymaniu młodych ludzi w naszym mieście i umożliwić im start w dorosłość w ich rodzinnym mieście. Naszym celem powinno być również zachęcenie młodzieży z okolicznych miejscowości do osiedlania się w stolicy powiatu.

 

II. Rozwój funkcji turystycznych naszego miasta i okolic:

Zagospodarowanie jeziorka - moim zdaniem na środku jeziorka należy wybudować kawiarenkę, która stanowiłaby całoroczną atrakcję turystyczną w naszym mieście – jak było w naszym mieście w latach 20-tych XX-wieku.

Jezioro na rozlewisku Wopławki – zgodnym zdaniem ekspertów od urbanistyki, najlepszym miejscem na utworzenie dużego akwenu wodnego w okolicach naszego miasta, jest rozlewisko Wopławki. Już dzisiaj okiem wyobraźni można sobie wyobrazić, jak linia brzegowa jeziora jest w niedalekie okolicy od domków mieszkańców ulicy Skrajnej.

Wybudowanie linii kolejowej do Reszla – linia kolejowa do Reszla i połączenie jej poprzez Kolno do Olsztyna stałoby się nie tylko atrakcyjną linią turystyczną, ale także skróciłoby znacznie naszym mieszkańcom dojazd do stolicy Warmii i Mazur. Linię tą można wybudować poprzez rezygnację z elektryfikacji linii Korsze - Ełk, która przy tak małej liczbie kursujących pociągów w obecnej chwili jest ekonomicznie nieuzasadniona.

 

III. Rozwój komunikacyjny:

Obwodnica dla Kętrzyna - w najbliższej kadencji będę walczył o północną obwodnicę naszego miasta, która umożliwi odciążenie ruchu w mieście i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów pod inwestycje zlokalizowane w jej pobliżu. W szczególności odciążony zostanie ruch na ulicy Traugutta oraz Daszyńskiego.

Autobusy na Poznańską i Bydgoską - ulica Poznańska jest jednym z rejonów Kętrzyna, w którym w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba obiektów mieszkalnych i usługowych, dlatego komunikacja miejska jest tam niezbędna. Przywrócić należy również połączenia autobusowe na ulicę Bydgoską.

Funkcjonująca w obecnym kształcie kętrzyńska komunikacja miejska, ponad wszelką wątpliwość nie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Jesteśmy zdania - a jest to wspólne stanowisko PiS - iż rolą współczesnego miasta jest stymulowanie poprawy warunków życia, w tym mobilności. Przewidujemy radykalną poprawę dostępności komunikacyjnej - tak w rozumieniu przestrzennym jak i czasowym - poprzez rozszerzenie oferty publicznego transportu zbiorowego. Zakładamy powrót komunikacji miejskiej na ulice Poznańską i Gdańską oraz - przynajmniej w godzinach szczytu - na ulicę Bydgoską. Z myślą o osobach starszych, planujemy uruchomić przystanki przy ogrodach działkowych przy ulicach Gdańskiej, Sikorskiego i Ogrodowej. Zasadniczo zmienimy częstotliwości oraz czas funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dla połączenia centrum miasta z Osiedlem Piastowskim przewidujemy częstotliwość 20-30 minut, zwiększoną do 10-15 minut w godzinach szczytu (6:30-8:00 oraz 14:30-17:00). W godzinach szczytów przewozowych zakładamy zwiększone częstotliwości odjazdów również z ulicy Poznańskiej (15-20 minut), Ogrodowej i Rataja. Źródeł finansowania systemu upatrujemy w optymalizacji kosztów oraz w zastosowaniu innowacyjnych metod organizacji. Dla zwiększenia atrakcyjności oferty, widzimy miejsce dla pakietów socjalnych i lojalnościowych, w tym roczne bilety Seniora dla osób przed siedemdziesiątym rokiem życia, czy bezpłatne bilety miesięczne tzw. Bilety Lojalnego Pasażera.

Po wybudowaniu obwodnicy należałoby przywrócić dotychczasowe funkcje ulicy Traugutta i powrócić do poprzedniego kształtu rond.

 

Jednak aby wszystkie wyżej wymienione pomysły można byłoby zrealizować, należy doprowadzić do współpracy wszystkich lokalnych samorządów. Jestem osobą niekonfliktową i zdolną do kompromisów. Uważam, że taka współpraca jest możliwa w najbliższym czasie, dzięki czemu jakość życia naszych mieszkańców ulegnie znacznej poprawie.

 

 

Komentarze  

 
#1 do pana Rypinyandrzej 2014-11-22 10:38
tak Pan jest zaangazowany w mistao Ketrzyn zobaczymy ile powstanie nowych miejsc pracy za Pana przyczyna
Zacytuj
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież