small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Populizm kontra inżynieria ruchu
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 września 2017 13:45

og:image http://rypina.pl/images/stories/wypadek mazurska-daszyskiego.jpg

Tradycyjnie już, w Kętrzynie tydzień zrównoważonego transportu nie wyróżniał się niczym szczególnym. Również w dniu bez samochodu podróżujący po mieście - wobec braku sprawnej komunikacji publicznej - wybierali przymusowy spacer, lub jazdę samochodem z gwarancją stania w korku. Z kolei pracujący poza Kętrzynem - jak zwykle tracili dodatkową dniówkę na wielogodzinną eskapadę rachitycznym transportem regionalnym. Ponieważ o kętrzyńskiej komunikacji miejskiej w kontekście Europejskiego Dnia Bez Samochodu i Tygodnia Zrównoważonego Transportu pisałem już w roku ubiegłym <tutaj>, tym razem pochylę się nad problemem infrastruktury komunikacyjnej. Rozwój rzeczonej infrastruktury powinien z jednej strony odpowiadać rosnącym potrzebom komunikacyjnym, z drugiej minimalizować negatywne skutki oddziaływania transportu na otoczenie. W zakresie pierwszego z postulatów, powinno dokonywać się prostej kalkulacji ekonomicznej pozwalającej określić zasadność planowanego przedsięwzięcia. W odniesieniu do drugiego - modelować ruch w sposób pozwalający unikać dodatkowych kosztów - w tym kosztów społecznych. Jeżeli więc możliwe jest uniknięcie tworzenia nowej infrastruktury na drodze optymalizacji organizacji ruchu - należy to uczynić. Jeżeli planowana inwestycja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, kosztami społecznymi i szkodami w substancji krajobrazowej, od działań takich należy bezzwłocznie odstąpić.

 

Czy zasad tych przestrzegają jednostki administracji odpowiedzialnej za infrastrukturę transportową? W Kętrzynie z całą pewnością - nie. Dotyczy to zarówno administracji państwowej jak i samorządowej. W oderwaniu od przytoczonych zasad Ministerstwo Infrastruktury planuje przebudować przebiegającą przez Kętrzyn linię kolejową nr 38. Zarząd Dróg Wojewódzkich lansuje model wepchnięcia na ulice naszego miasta ruchu tranzytowego, który ruszy po zakończeniu przebudowy drogi nr 592. Niestety dzieje się to przy milczącej zgodzie lub aprobacie obecnych władz Kętrzyna, prowadzących analogiczną politykę w odniesieniu do traktów komunikacyjnych pozostających pod ich jurysdykcją. Szczególnie szkodliwym działaniem implikującym dalsze negatywne konsekwencje, było dostosowanie miejskiej sieci drogowej do przejęcia ruchu tranzytowego, który zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego miałby zostać częściowo przesunięty z drogi krajowej nr 16, na drogę wojewódzką nr 592 przebiegającą przez Kętrzyn. W ramach tych działań przebudowano w sposób wadliwy i niedopuszczalny ulicę Traugutta wraz z rondami, a także uruchomiono tzw. Obrońców Westerplatte Bis - czyli obecną aleję Pileckiego. Zarówno realizacje wojewódzkie jak i miejskie wskazywane były przez inicjatorów tych działań jako służące poprawie bezpieczeństwa ruchu.

 

Takiej argumentacji w odniesieniu do głęboko szkodliwych działań, prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na ulicach Traugutta i Pocztowej - używali przedstawiciele Burmistrza miasta Kętrzyn i niektórzy z Radnych. Wśród osób szczególnie mocno afirmujących działania ZDW na terenie Kętrzyna, należy wskazać p. Andrzeja Degórskiego - ówczesnego Zastępcę Burmistrza miasta Kętrzyn oraz p. Urszulę Baraniecką - Radną Rady Miejskiej VI kadencji. Czy w świetle notorycznych kolizji do których dochodzi na nowym Rondzie Dmowskiego, lub kolejnego potrącenia na przejściu dla pieszych przy Rondzie Jana Pawła II, wymienione osoby czują się dzisiaj moralnie odpowiedzialnymi? Przypominam, że o realnej groźbie obniżenia poziomu bezpieczeństwa informowałem bezzwłocznie po wykonaniu właściwych analiz i symulacji przez specjalistę, jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy. Jak na ironię - chociaż nie jest to powód do śmiechu - do kilku groźnych wypadków w centrum Kętrzyna doszło właśnie w niedługim odstępie czasu od publicznych zapewnień padających tak ze strony władz miasta jak i przedstawicieli Policji, że nowe połączenie drogowe radykalnie podniosło poziom bezpieczeństwa i usprawniło ruch.

 

Bez wątpienia przekierowanie części tranzytu na ciąg Pileckiego - Skłodowskiej - Szpitalna zredukowało ogólny wolumen ruchu w rejonie wadliwie wykonanej ulicy Traugutta, jednak w świetle faktów ciężko jest mówić o poprawie bezpieczeństwa. Wykonana w niskim standardzie projektowym al. Pileckiego stanowi natomiast swoiste wąskie gardło. Skutkiem powyższego w godzinach szczytowego nasilenia ruchu, wielu kierowców jadących z rejonu Poznańskiej czy Straży Granicznej na Osiedle Piastowskie, wybiera jak dawniej jazdę osiedlową ulicą Obrońców Westerplatte lub przejazd przez centrum miasta i ulicę Wojska Polskiego. Sytuacja ta potwierdza celowość sugerowanego przeze mnie zastosowania przekroju 2x2 dla dzisiejszej alei Pileckiego, lub przynajmniej wyznaczenia dwóch pasów ruchu w kierunku ulic Chrobrego i Jagiełły. Jak sugerował specjalista, dopiero tak wykonana droga zakończona skrzyżowaniem kierunkowym z wyspą centralną w miejscu dzisiejszego ronda klasycznego (Rondo Kombatantów) miałaby szansę właściwie obsługiwać Osiedle Piastowskie. Błędna logika transportowa zakładająca wpisanie uciążliwości komunikacyjnej w standard życia w Kętrzynie, błędne standardy projektowe przebudowywanych obiektów infrastrukturalnych, a także błędna organizacja ruchu stanowiąca dodatkowe źródło zagrożeń dla jego bezpieczeństwa, jednoznacznie stawiają kętrzyńską infrastrukturę komunikacyjną w głębokim konflikcie z zasadami zrównoważonego transportu. Wiele również wskazuje, że odpowiedzialni za taki stan rzeczy, nie zdają sobie z tego sprawy.

 

Komentarze  

 
#1 Organizacja ruchuNKE 2017-09-27 09:46
Zgadzam się z Panem całkowicie. Organizacja ruchu w Kętrzynie jest wyjątkowo nieprzemyślana. Przykładowo jak już zrobili ten łącznik z Pileckiego do Westerplatte co umożliwia teraz skręt w osiedle dla jadących od Straży Granicznej, to po co jeszcze utrzymują niebezpieczny lewoskręt bezpośrednio z Sikorskiego w Westerplatte. Albo skręty w lewo w łącznik z Pileckiego. Chyba tylko po to żeby następne wypadki były.
Zacytuj
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież