small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Ulica Górna "wyparowała" z planów inwestycyjnych Miasta Kętrzyn?
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 listopada 2020 18:23

 

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z moich ust padły następujące pytania:

W związku z informacją, która opublikowana została w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kętrzyn nr 6/2020 z dnia 14.08.2020 r. w artykule zatytułowanym „Ogrodowa i Górna z rekordowym dofinansowaniem” oraz zawartą w nim informacją o treści: „Takich pieniędzy na przebudowę dróg jeszcze w Kętrzynie nie było! Władze miasta pozyskały ponad 14 milionów złotych środków kwalifikowalnych na przebudowę ulicy Ogrodowej i budowę ulicy Górnej. To rekordowe 80% dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość tych inwestycji to 23,6 mln złotych.” mam następujące pytania do Burmistrza: Dlaczego w przekazanym radnym projekcie Budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2021 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033 nie ma zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Górnej? Czy to oznacza, że Burmistrz zrezygnował z podpisania umowy na dofinansowanie budowy ulicy Górnej w wysokości 7,1 mln złotych? Jeśli tak, to kiedy Burmistrz zamierzał poinformować opinię publiczną o rezygnacji z tak rekordowego dofinansowania?

 

 
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2019 roku
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 października 2020 16:35

 

 

W związku z odmową Burmistrza Kętrzyna umieszczenia informacji na stronach BiP i www Miasta Kętrzyn oraz na dzień dzisiejszy brakiem odpowiedzi na moje pismo, poniżej przedstawiam informację o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2019 roku.

 

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która planowana jest w dniu 29 października 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Kętrzyna, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7).

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 06 października do 28 października 2020 roku w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

Mieszkańcy Kętrzyna mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców. (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 6 - 8).

Zgłoszenie do pobrania - wersja PDF - Zgłoszenie

Zgłoszenie do pobrania - wersja DOC edytowalna - Zgłoszenie

 

Z raportem można zapoznać się:

- w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)

- w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, parter, pokój nr 2 , w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie

http://www.bip.miastoketrzyn.pl/10134/1426/Raport_o_stanie_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_za_2019r/

- na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kętrzyn

http://www.miastoketrzyn.pl/2020/06/raport-o-stanie-gminy-miejskiej-ketrzyn-za-2019-rok/

 

 

 

 

 

p>

 

 

 

p>

 

 

 
Relacja video z przekazania kombinezonów do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 10 maja 2020 16:47

 

 
XXV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 kwietnia 2020 19:07

Źródło: Facebook - Miasto Kętrzyn

 


Strona 2 z 40