small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Pasażerowie nabici w butelkę - czyli wakacyjna jazda ZKM.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 lipca 2018 00:00

 

Od początku wakacji, z rozkładu komunikacji miejskiej zniknęły kursy linii nr 1 do Karolewa. Teraz autobusy kończą bieg na przystanku Mazowiecka (OCMB), a pasażerowie chcący dostać się do Kruszewca czy Karolewa, zmuszeni są do długiego marszu wzdłuż ruchliwej ulicy, lub jazdy autobusami komunikacji regionalnej za dodatkową opłatą. Chociaż przewoźnik i organizator tłumaczą decyzje brakiem przewozów szkolnych do pętli Karolewo w okresie wakacyjnym, argumentacja wydaje się absurdalna.

 
Te przystanki muszą powstać!
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 lipca 2018 18:43

 

 

O wadliwej infrastrukturze komunikacyjnej w odniesieniu do nowych lub przebudowanych ulic naszego miasta, pisałem już wielokrotnie. Wielokrotnie zwracałem też uwagę na skutki fatalnej planistyki na terenie Kętrzyna. Zwieńczeniem niechlubnej polityki miasta Kętrzyn zaprzeczającej zasadom zrównoważonego transportu oraz rozwoju, jest sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej. W ocenie specjalistów, działania analogiczne do podejmowanych w Kętrzynie, skutkują problemami w zakresie mobilności miejskiej, stanowią źródło zmiany zachowań komunikacyjnych i struktury modalnej ruchu, zaś sam wzrost znaczenia transportu indywidualnego sprzyja procesowi eksurbanizacji - niszczącemu ekonomicznie i demograficznie potencjał miast.

 
Wolność słowa po kętrzyńsku - odsłona druga.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 czerwca 2018 04:52

 

Konstruktywna krytyka działalności władz miasta Kętrzyn, znów wywołała reakcję. Tym razem Burmistrz Hećman w publicznie odczytanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej piśmie, sformułował swoje oczekiwania w zakresie wyjaśnienia znaczenia słów, których użyłem w komentarzu do artykułu prezentowanego za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Burmistrz Hećman doszukując się innego znaczenia słów które nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, w moim odczuciu usiłuje wykreować narrację pasującą do własnej nadinterpretacji faktów. Z kolei samo stawianie znaku równości pomiędzy krytyką polityki Burmistrza Hećmana a insynuowanym naruszeniem jego dobrego imienia, odbieram jako zabieg erystyczny, służący kneblowaniu głosów krytyki w dyskursie publicznym. Dziwnym trafem analogiczny i równie bezpodstawny zarzut przytoczono już wcześniej, w jednym z komentarzy zamieszczonych na wymienionym portalu. Odnoszę więc wrażenie, że pisane w agresywnym i napastliwym tonie komentarze, mogły mieć znamiona działania intencjonalnego, żeby nie powiedzieć - prowokacji. Tymczasem, jak domniemuję wbrew intencjom autorów formułowanych uwag, moje słowa krytyki ograniczyły się jedynie do oceny zaistniałych faktów i postawienia uzasadnionych pytań.

 
A jednak styropian i pasteloza.
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 maja 2018 14:19

 

W ostatnim tekście szeroko odniosłem się do zagadnienia kapitału miasta oraz korzyści możliwych do uzyskania przy właściwym jego wykorzystaniu. Wspomniałem także, o straconych już szansach Kętrzyna - jako wynikowej populizmu, minimalizmu, lub zaniechania. W materiale kolejny raz ustosunkowałem się do niszczonego pastelozą spółdzielczych bloków - ładu przestrzennego miasta Kętrzyn. Opierając się na analizach i opiniach specjalistów z przytaczanych źródeł, wykazałem nie tylko problem natury estetycznej, ale też poważne wady stosowanej technologii. Ponieważ temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony miłośników Kętrzyna i osób interesujących się samą architekturą czy też architekturą krajobrazu, otrzymałem sygnały, że proces docieplania "Falklandów" zakończył się około pół roku temu. Tym samym wizję lokalną którą przeprowadziłem przed ociepleniem budynków, uznałem za nieaktualną, a wnioski sformułowane na jej podstawie - za niewiążące.

 


Strona 4 z 40