small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
O informacji, która wprowadza w błąd. Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 listopada 2017 11:25

Jednym z elementów przedstawianego przeze mnie projektu optymalizacji komunikacji miejskiej, była poprawa i dostosowanie systemu informacji pasażerskiej do właściwych standardów. Z rozkładu jazdy miały między innymi zniknąć kursy wielowariantowe, a w ich miejsce autor projektu przewidział uruchomienie nowych połączeń o odrębnej numeracji, wynikającej z zestawienia cyfr linii podstawowych. Autobus 21 miał pojechać z komunikowanego linią nr 2 Osiedla Piastowskiego do obsługiwanego linią nr 1 Karolewa, a autobus 26 podobnie jak zwykła "dwójka" na Osiedle Piastowskie, ale przez ulicę Poznańską gdzie docierałaby jak przed laty również linia nr 6. Przygotowujący projekt zakładał, także zmianę części nazw przystanków takich jak „Apteka” czy „Zespół Szkół”, które pasażerom kompletnie nic nie mówiły (zarówno aptek jak i zespołów szkół jest w naszym mieście kilka). Rozkłady jazdy miały zyskać nową szatę graficzną, spójną z założoną systematyką kolorów, a na przystankach miały pojawić się mapki z prostymi i czytelnymi schematami linii komunikacyjnych. Opisane zmiany miały być oczywiście tylko elementem towarzyszącym zasadniczej reorganizacji obejmującej wzrost częstotliwości kursów, skomunikowanie linii oraz powszechne zastosowanie cyklu Hamiltona – jako źródła oszczędności pozwalającego przesunąć środki na postulowany przez mieszkańców wzrost liczby kursów.

 
Wnioski do budżetu zostały złożone.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 października 2017 14:26

 

W dniu 30 września upłynął termin składania wniosków do budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, sporządziłem wraz z uzasadnieniem 8 wniosków odpowiadających postulatom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych osiedli czy ulic, lub wypływających z konieczności szybkiego rozwiązania problemów istotnych z punktu widzenia interesu całego miasta.

 
Populizm kontra inżynieria ruchu
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 września 2017 13:45

og:image http://rypina.pl/images/stories/wypadek mazurska-daszyskiego.jpg

Tradycyjnie już, w Kętrzynie tydzień zrównoważonego transportu nie wyróżniał się niczym szczególnym. Również w dniu bez samochodu podróżujący po mieście - wobec braku sprawnej komunikacji publicznej - wybierali przymusowy spacer, lub jazdę samochodem z gwarancją stania w korku. Z kolei pracujący poza Kętrzynem - jak zwykle tracili dodatkową dniówkę na wielogodzinną eskapadę rachitycznym transportem regionalnym. Ponieważ o kętrzyńskiej komunikacji miejskiej w kontekście

 
Pracownie szkolne w ramach budżetu obywatelskiego?
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 sierpnia 2017 15:50

 

Pragnę poinformować, że w dniu 18 lipca złożyłem wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2018 dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4. Jest to konsekwencja deklarowanej przeze mnie pomocy w zakresie rozwiązania problemu wskazywanego przez Burmistrza miasta Kętrzyn, w utworzeniu wymienionych pracowni szkolnych.

 


Strona 7 z 40